Punch werkt volgens de A-B-B-D methode. Er wordt een scherpe analyse gemaakt met de blik van buiten naar binnen. Zien waar beweging mogelijk is, noodzakelijk of wenselijk. De aanzet tot de beweging in gang zetten: van Analyse naar Begrip en Betekenis naar Doen: ABBD.

Borging
Punch is sterk in de vertaling van A-B-B-D naar de dagelijkse praktijk en biedt support.

Analyse

Bij (A) analyse worden de grondstoffen voor succes in kaart gebracht. Kennis, expertise, waardering, financiën, ontwikkelkansen, creativiteit, expansie, vertrouwen. We bespreken resultaten of het uitblijven ervan met de focus op onze cirkel van invloed: “wat gaan we morgen anders doen?”

Begrip

(B) bij de fase Begrip wordt de geschetste opgave vergroot.

Voorbeeld bedrijfsleven
De financiële cijfers van onze organisatie lopen terug. Vergroting van de opgave kan bijvoorbeeld zijn: 
Personeel ervaart minder werkplezier, de kwaliteit en expertise loopt terug. Welk effect heeft dit op de financiële cijfers?

Voorbeeld onderwijs
Het schoolbestuur ziet haar organisatie niet in staat het aantal verwijzingen naar speciaal onderwijs terug te brengen. Vergroting van de opgave kan bijvoorbeeld zijn: Met welke bril kijkt personeel naar inclusiever onderwijs? Heeft personeel kennis en verbinding met partners uit het SBO/SO?VSO om samen te bouwen aan inclusiever onderwijs.

Betekenis

(B) Betekenis geven aan de opgave gaat over het verrijken van de bodem. Mensen in intentie en essentie raken. Vanuit de kracht de energie doen stromen: Door in verbinding te zijn vanuit oprechte interesse in wat mensen drijft, werkt Punch van persoonlijke drijfveren naar bedrijfsbelang.

‘Er bloeien minder bloemen, het verrijken van de bodem zie je in het resultaat niet direct,
maar dient het lange termijn succes’

Doen

(D) Doen gaat over daadkracht, keuzes maken, focussen.
Mét het menselijk kapitaal het potentieel van de organisatie vergroten! Zij zijn de sleutel tot duurzaam succes.

Punch doet dit vanuit het geloof dat: ‘goed samenspel rendeert’.