Marzano, Dweck, Hattie, Zenger Folkman

Punch kijkt vanuit: kracht, kunde, mogelijkheden en sterktes. Hoe zijn deze te vergroten, voor het individu en (daarmee) voor organisaties.

Het begint altijd met een vraag, een probleem, een ambitie, een uitdaging en/of (in) een complexe situatie of omgeving. In opgaves is gebleken dat de sterktes en krachten overschaduwd kunnen worden, omdat we met elkaar het probleem of de uitdaging aan willen pakken. Het vraagt inspanning en moed om dit als professional aan te gaan en hier eventueel hulp bij te vragen. De energie die het kost om vanuit het probleem of de complexiteit te denken is levert niet direct energie terug. We spreken hier niet van een ’terugwininstallatie’.

Startend vanuit de kracht van het bedrijf of de persoon, komt plezier en energie naar boven. Deze energie is bruikbaar om de uitdaging samen aan te gaan.

In mijn laatste opgave voor onderwijscentrum Roessingh heb ik dit fysiek teruggezien. Jeugdigen wordt geleerd te kijken vanuit hun mogelijkheden, niet vanuit hun ziekte en/of handicap. Niet kunnen lopen, betekent wél kunnen bewegen. Handen niet kunnen bewegen of niet hebben, betekent wél kunnen sturen met je ogen. Niet kunnen praten, betekent wél kunnen communiceren.

Deze aanpak resulteert in energieke mensen, die voor beweging in de organisatie zorgen. Hiermee zijn de mensen in de organisatie een sleutel tot het succes van de organisatie!

Naar het kijken vanuit kracht en kunde wordt al jaren wetenschappelijk onderzoek gedaan. Marzano, Dweck en Hattie publiceerden en vertelden erover. Hieruit zijn vele positieve gedragsprogramma’s ontstaan: PEP, PBS, Growth mindsets.

Zenger Folkman heeft het internationaal leiderschapsprogramma vanuit deze motivatie en vormgegeven. “Leiders kunnen hun effectiviteit verdubbelen wanneer ze systematisch werken aan de in hun persoon aanwezige talenten. Het focussen op de juiste ‘sterke eigenschappen’ maakt het verschil tussen goede, gemiddelde en excellente leiders. Het voortbouwen op sterktes en zwaktes niet langer te benadrukken is één van de belangrijke inzichten die uit het onderzoek van Zenger Folkman naar voren is gekomen.“