Klantbelofte Punch-support

“Prikkel-garantie” Een expert met een integratief beeld

P – Professionaliteit
R – Reïnventing
I – Integraal en innovatief
K – Kwaliteit
K – Kennis en Kansen
E – Expertise
L – Leren

Met de inzet van Punch-support ontstaan er 2 bewegingen:

1. Kennis, inspiratie en overzicht wordt binnen gehaald.

Imagine – Connect – People Dit zijn de kernwoorden die bij Punch support horen: het zien van mogelijkheden, verbindingen creëren en mensen zien als kapitaal van de organisatie en sleutel tot succes.
Binnen uw organisatie:

  • worden nieuwe mogelijkheden gezien
  • er wordt ingezet op mogelijkheden: energie gaat naar krachten i.p.v. problemen.
  • wordt kennis gecultiveerd waardoor medewerkers in de toekomst zelf de kennis hebben en zelf de afweging kunnen maken.
  • worden verbindingen gemaakt waardoor integraal werken steeds krachtiger wordt.
  • worden medewerkers gezien als het kapitaal van de organisatie (beweging 2)

2. Uw organisatie leert actief werken vanuit de organisatie-KRACHT.

Dit heeft de volgende effecten binnen de organisatie:verlaging van het verzuim

  • verhoging van de medewerkersbetrokkenheid
  • medewerkers vertrekken niet en expertise blijft behouden voor de organisatie
  • de organisatie haalt een hogere score op de RI&E
  • de arbeidsethos van medewerkers wordt vergroot
  • verhoging van de arbeidsproductiviteit