SDG 3
Goede gezondheid en welzijn

SDG 4
Kwaliteitsonderwijs

SDG 8
Eerlijk werk en economische groei

SDG 10
Ongelijkheid verminderen

SDG 17
Partnerschap om doelstellingen te bereiken

 

Sustainable Development Goals

B-Lab rond de waarde ‘community’ nader in beeld

Punch-support werkt vanuit de Sustainable Development Goals (SDG) (United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 2022) 3, 4, 8, 10 en 17. Door in te zetten op werkgeluk en welbevinden dragen we bij aan een gezondere maatschappij (goede gezondheid en welzijn). Wanneer organisaties geprikkeld worden zich in te zetten voor ontwikkeling (kwaliteitsonderwijs) van medewerkers wordt bijgedragen aan gelijkheid (ongelijkheid verminderen) wat op langere termijn leidt tot verantwoorde inzet van arbeid en een gelijke verdeling van winst en inkomen tussen burgers en bedrijven (eerlijk werk en economische groei). De bedrijfsambitie is gericht op een grotere bekendheid van de Punch-ideologie: Punch als autoriteit op het gebied van empoweren, geven om je mensen, verbindingen creëren en geloven in uitgaan van krachten en daarmee mensen bewegen. Als we dit sámen met alle stakeholders kunnen vormgeving zal de impact groeien. Daarnaast draagt het werken met meerdere netwerkpartners en het bijdragen aan conferenties en netwerkdagen bij de algemene kennis (partnerschap op doelstellingen te bereiken).

Mens als hefboom voor verandering in de maatschappij

Positief resultaat voor stakeholders

  • Punch is gericht op samenwerking en onderhoud gestructureerd contact met stakeholders en andere samenwerkingspartners.
  • Het businessmodel ondersteunt de economie door te werken aan vitaliteit van álle medewerkers van klanten.
  • Punch geeft trainingen over de thema’s diversiteit, gelijkheid en inclusie. Punch werkt hiervoor nauw samen met gemeenten en onderwijs ten gunste van lokale initiatieven om diversiteit te vergroten.
  • Binnen de organisaties waar Punch ondersteund wordt vrijwilligerswerk gesteund en gemotiveerd.
    Punch laat haar klanten zelf goede doelen selecteren.
  • We werken met andere stakeholders in de sector samen aan een samenwerkingsinitiatieven voor relevante sociale normen voor de maatschappelijke sector.
  • Punch neemt deel aan panelpresentaties of andere openbare forums over sociale onderwerpen.

SDG’s (An analysis of the goals and targets 2022, 2022)

We don’t see things as they are, we see them as we are

sustainable development goals

Het inzetten op kwaliteitsonderwijs wordt door Punch-support gezien als dé perpetuum-mobile voor vele SDG’s. Om onderwijs te kunnen volgen moet aan basisvoorwaarden niveau 1 en 2 zijn voldaan (Maslow). Zolang er nog sprake is van armoede, honger en onveiligheid zal onderwijs onvoldoende impact hebben. Het werken vanuit meerdere SDG’s samen zal een correlerende werking hebben om uiteindelijk een complementaire verandering in gelijkheid teweeg te brengen: gelijkheid in kansen, onderwijs, gender, economische groei. In de ontworpen figuur hiernaast is dit weergegeven binnen de waarde van de gemeenschap.

Verder lezen >>

Kijken met de bril van wat wel kan

Duurzaam ondernemen in vijf P’s

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) houdt in dat we met onze bedrijfsactiviteiten waarde toevoegen aan people, planet, prosperity, peace en partnerships. De inzet van Punch-support is erop gericht dat de mens de sleutel is tot succes en daarmee de hefboom zal zijn voor grotere veranderingen in de maatschappij. Zoals de mens dat al decennia is over de hele wereld.

 

Afbeelding: Human sustainability

human sustainability