Hoe goed processen en systemen ook ingericht zijn, het succes van een organisatie steunt in belangrijke mate op gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers. Succesvolle organisaties zijn lerende organisaties en daar levert Punch een bijdrage aan.

Motivatie

  • De koers van de organisatie uitgelegd zodat het gevoeld en beleefd wordt (imagine).
    Op weg naar intrinsieke motivatie en verandering.
  • Inspiratiebijeenkomsten (maatwerkprogramma’s) over het zien van mogelijkheden (koppeling theorie en ervaring en praktijk). Vanuit mogelijkheden de beweging creëren.

HR consultancy

Human Resource is de schakel tussen mens en organisatie. Je medewerkers bepalen immers jouw succes, ook bij verandering & ontwikkeling. Punch helpt met HR Advies en Project Management.

Strategische Personeelsplanning

Met strategische personeelsplanning vertaal je organisatie ambities, doelen & strategie naar de juiste personeelsmix en de optimale inrichting van je organisatie. Punch kan jouw organisatie hierin begeleiden.

Vitaliteit | Duurzame Inzetbaarheid

Investeren in vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van werknemers loont! Gelukkige werknemers staan garant voor een succesvolle organisatie. Punch biedt training en inspiratiesessies voor leidinggevenden én werknemers. Immers: in werkgeluk investeert zowel de werkgever als de werknemer.

Werkgeluk

Happiness gaat over het welbevinden, het werkgeluk en de vitaliteit van medewerkers. Hoe krijg je inzicht in de mate van happiness in een organisatie en hoe krijg je hier grip op?