Tessa Pierik van Punch Support

Prikkelt organisatiekracht,
beweegt mensen.

Sociale innovatie en circulaire economie ten gunste van een betere wereld:

Punch heeft zich gericht op het belang van goed samenspel tussen Educatie, Overheid en Ondernemers omdat kennis leidt tot economische groei ten bate van het sociaal vangnet.

Ik ben Tessa Pierik

Punch kijkt vanuit: kracht, kunde,
mogelijkheden en sterktes

Hoe zijn deze te vergroten, zowel voor het individu als voor organisaties

Punch support adviseert en ondersteunt om organisaties energieker te maken zodat er (meer/weer) beweging ontstaat. Dit doet zij door organisaties te leren kijken vanuit de mogelijkheden en het uitbouwen van sterktes.

Imagine – Connect – People
Dit zijn de kernwoorden die bij Punch support horen: het zien van mogelijkheden, verbindingen creëren en mensen zien als kapitaal van de organisatie en sleutel tot succes.

De specifieke expertise van Punch support ligt op gebied van leiderschapsontwikkeling, verandermanagement, en projectleiderschap binnen het sociaal domein. Andere werkgebieden zijn o.a.: procesbegeleiding, inspiratiebijeenkomsten (maatwerktrajecten), inclusiever onderwijs, vitaliteit, conflicthantering, financiën en coaching.

Ervaring van Punch >>

Imagine

Imagine gaat over voorstellingsvermogen, verbeeldingskracht, conceptueel denken, het zien van mogelijkheden en dát wat bijdraagt aan een strategische koers.
Als ervaren professional in het aansturen van grote organisaties en verandermanagement wordt Punch omschreven als een inspirerende sparringpartner voor strategische vraagstukken.

“Zowel voor een doorkijkje naar de toekomst als alledaagse vraagstukken is Tessa in staat te luisteren en scherpe vragen te stellen net buiten het eigen perspectief om jou te prikkelen”.

De Sustainable Development Goals (SDG’s), zijn zeventien doelen om van de wereld een
betere plek te maken in 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede,
onderwijs en de klimaatcrisis. Punch gelooft dat iedere organisatie aan de doelen wil
bijdragen en ondersteunt organisaties graag met haar expertise op gebied van
duurzaamheid.

Lees meer >>

Fantasie geloven, is imaginatie realiseren en mensen bewegen

Altijd in staat de verbinding op te bouwen die er nog niet is

Connect

Het kan ondersteunend, versnellend en prikkelend werken wanneer iemand van buiten op tijdelijke basis de organisatie komt versterken. Punch zal met de scherpte van een interim van buiten naar binnen kijken, kansen creëren en nieuwe verbindingen maken. De kracht van Punch bestaat uit het vinden van overeenkomsten in de meest complexe krachtenvelden: bestuurlijk, maatschappelijk en economisch belang zijn op fronten te verenigen. Punch gelooft dat: ‘goed samenspel rendeert’.

Punch onderscheidt zich doordat het menselijk kapitaal van jouw organisatie wordt versterkt in haar rol, taak en verantwoording opdat het de gehele organisatie in beweging is. Een continu voortdurende beweging vanuit de binnenzijde van de organisatie. Blije medewerkers die voelen dat ontwikkelen ertoe doet leveren kwaliteit op en mogelijkheden om te bouwen. Een interim vertrekt weer. Punch blijft achter in de hoofden en harten van de medewerkers, opdat zij het verschil kunnen maken.

Vraag één van de referenten naar hun ervaring.

Veranderkunde is toegepaste wetenschap.
Punch maakt gebruik van verschillende benaderingen uit de wetenschap, getoetst aan
jarenlange ervaring, ter ondersteuning van de ontwikkeling van úw organisatie.

‘(…) a deliberate eff ort with a stated goal on the part of the change agent to create
modification in the structure and process of a social system such that it requires members of
that system to relearn how they perform their roles.’ (Zaltman en Duncan, 1977).’

Lees verder >>

People

De wereld is altijd in beweging. Hiermee zijn organisaties ook in beweging. Ofwel omdat de context om een organisatie heen verandert, ofwel omdat de organisatie zelf de ambitie heeft zich te veranderen, door ontwikkelen, vernieuwen, etc.

Beweging in je organisatie vraagt lenigheid. Lenigheid in de processen, programma’s, hulpmiddelen en apparatuur, inzet van financiële middelen, je communicatie en samenwerking met stakeholders, etc. Er is maar 1 overkoepelend onderdeel wat al deze thema’s kan helpen in de beweging ten dienste van de organisatiebeweging: dat is het menselijk kapitaal van de organisatie.

Punch gelooft dat de mensen die in een organisatie werken, bepalend zijn voor de kwaliteit van de organisatie.

Human Resource Development, het ontwikkelen van mensen in organisaties is een cruciale sleutel voor íedere organisatie!

Menselijk kapitaal >>

Mensen zien als kapitaal van de organisatie en sleutel tot succes

Veranderkunde: de kunst van meervoudige perspectieven

Hoe helpt en ondersteunt Punch u?

Punch biedt verschillende diensten aan omdat Punch gelooft in een situationele aanpak. Iedere organisatie heeft overeenkomsten met andere, iedere organisatie heeft een eigen identiteit die vraagt om een eigen aanpak.
De overeenkomsten kunnen we gebruiken om in verbinding te raken, de diversiteit om de eigenheid van de organisatie met haar eigen krachten te vergroten.

Wat zeggen anderen?

Referenties >>

Gedreven, kundig, enthousiast, inspirerend, communicatief sterk en bovenal een hele fijne collega, dat is wat er in mij opkomt als ik Tessa zou omschrijven. Tessa werkt momenteel als strategisch opdrachtgever onderwijs en jeugd binnen onze gemeente en zij voert deze functie met verve uit! Haar vermogen om met verschillende projecten bezig te zijn en hierop haar volledige aandacht te richten vind ik erg knap. Ook voor het menselijke aspect heeft ze oog, ze is erg geïnteresseerd in haar collega’s. Tevens is ze in staat kritisch naar zichzelf te kijken en zich kwetsbaar op te stellen. Al met al is Tessa een hele fijne collega waar ik erg goed mee samen kan werken. Ik hoop dan ook dat ze nog lang verbonden zal zijn aan onze gemeente! 

Gemeente Berkelland

Het vertrouwen wat uitgesproken wordt en de motiverende woorden waarbij je de ruimte krijgt om te ontwikkelen maar ook spannende dingen aan te gaan. Daarnaast heeft ze een enorme energie en vrolijkheid in haar werk. Indringende wijze van communiceren: scherp en op inhoud gericht.

Gemeente.nu

Tessa is een hardwerkende alleskunner met uithoudingsvermogen. Prettig mee samengewerkt.

Roessingh, Centrum voor Revalidatie